یک شب اقامت با اتوبوس

اقامت 1 شب و دو روز در هتل یک ستاره شهر مقدس مشهد از طریق آژانس دنیا سیر

ترانسفر رفت و برگشت با اتوبوس

دارای صبحانه، ناهار و شام

دو گشت شهری به همراه راهنمای گردشگری

بیمه مسافرتی

بسته ها و تورهای فرهنگی و حرم شناسی

تخفیفات ویژه مراکز خرید و گردشگری

زیارت دوره

 

حرکت تاریخ قیمت ظرفیت باقیمانده جزئیات انتخاب
1396/01/20 900,000 ریال 40 40 حرکت از گناباد انتخاب
1396/01/20 900,000 ریال 40 40 حرکت از سبزوار انتخاب
1396/01/20 900,000 ریال 40 40 حرکت از درگز انتخاب
1396/01/20 900,000 ریال 40 40 حرکت از سرخس انتخاب
1396/01/21 900,000 ریال 40 40 حرکت از خواف انتخاب
1396/01/21 900,000 ریال 40 40 حرکت از فردوس انتخاب
1396/01/29 1,900,000 ریال 40 40 حرکت از اصفهان انتخاب
1396/01/29 1,700,000 ریال 40 40 حرکت از تهران انتخاب