دو شب اقامت با قطار

دو شب اقامت در شهر مقدس مشهد از طریق آژانس دنیا سیر

اقامت در هتل آپارتمان بصورت فولبرد (صبحانه، ناهار و شام)

تور نیمروزی به همراه راهنمای گردشگری

بیمه مسافرتی

بسته ها و تورهای فرهنگی و حرم شناسی

تخفیفات ویژه مراکز خرید و گردشگری

زیارت دوره

حرکت تاریخ قیمت ظرفیت باقیمانده جزئیات انتخاب
1396/01/22 3,000,000 ریال 40 40 حرکت از همدان انتخاب
1396/01/22 3,500,000 ریال 40 40 حرکت از یاسوج انتخاب
1396/01/23 3,350,000 ریال 40 40 حرکت از بندرعباس انتخاب
1396/01/23 2,900,000 ریال 40 40 حرکت از ساری انتخاب
1396/01/23 4,000,000 ریال 40 40 حرکت از زاهدان انتخاب
1396/01/29 3,000,000 ریال 40 40 حرکت از اصفهان انتخاب